SuperCar และ Classic

สำหรับรถที่ต้องการการดูแลมากกว่าปรกติ เรายินดีบริการให้ทั้งรถจากบริษัทประกัน และลูกค้าหน้าร้านทุกท่านในราคาตามการทำงานจริงอย่างยุติธรรม ลูกค้าจึงบอกกันปากต่อปาก และได้แวะเวียนกันเข้ามาใช้บริการเรื่อยๆค่ะ